Skip to main content

Maharashtra State Aids Control Society
महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था

call हेल्पलाइन १०९७

महाराष्ट्रातील इंडेक्स चाचणी मोहिमेचा

डिजिटल शुभारंभ.

अधिक जाणून घ्याअधिक जाणून घ्या
Banner 3

अपडेट्स

 • - चाचणी
 • Nandurbar - SMO&MO,ART on Contract at ART center Satara Walk-in-interview on 5th Dec 2022
 • Satara - Technical... Officer Vacancy at GMC Solapur last date-21/11/2019
आपले स्वागत आहे

महाराष्ट्र राज्य एड्स
नियंत्रण संस्था

महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था ( मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून ) सन १९९९ पासून एचआयव्ही/एड्स प्रतिबंधासाठी राज्याच्या ३४ जिल्ह्यात कार्यन्वित आहेत. एड्सवर पूर्णत्वाने मात करणेकरीता कोणतेही औषध अथवा लस आद्यपि उपलब्ध नसल्यामुळे या रोगाला प्रतिबंध करणे हाच एकमेव उपाय सध्या उपलब्ध आहे. या आजारावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी भारतात केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम सन १९९२ पासून राबविण्यात येत आहे. राज्यात एड्स नियंत्रण कार्यक्रमाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेची स्थापना माहे जुलै १९९८ मध्ये करण्यात आली आहे. लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात योग्य माहितीच्या प्रचार प्रसाराच्या तसेच जनजागृतीपर कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली.

about

श्री. एकनाथ शिंदे

माननीय मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

about

श्री. देवेंद्र फडणवीस

माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

about

श्री. अजित पवार

माननीय उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र

about

प्रा.डॉ.तानाजीराव सावंत

मा. मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग

about

श्री. मिलिंद म्हैसकर (भा.प्र.से)

अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग तथा प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था

about

श्री. एन.नवीन सोना

सचिव-2, सार्वजनिक आरोग्य विभाग

about

श्री.अमगोथू श्री रंगा नायक

आयुक्त ,आरोग्य सेवा तथा संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान

about

डॉ. विजय कंदेवाड

अतिरिक्त प्रकल्प संचालक महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण संस्था

nacp-programme

NACP
कार्यक्रम

ध्येय आणि उद्दिष्टे
 • Reduce new infections by 50% (2007 Baseline of NACP III)
 • Provide comprehensive care and support to all persons living with HIV/AIDS and treatment services for all those who require it.
 • Intensifying and consolidating prevention services, with a focus on HIgh Risk Groups (HRGs) and vulnerable population.
 • Safeguard Documents
 • NACP-V Component
 • NACP-V Strategy Document
 • NACP-V Targets
 • NACP V Working Groups
 • NAC Support Projects

नवीनतम कार्यक्रम

event
-

AIDS Awareness through Cyclothon

प्रकाशने

event

A Booklet on Women and HIV and AIDS for Auxiliary Nurse Midwife (ANM) Accredited Social Health

सामाजिक फीड

आमच्यात सामील व्हा

joinUs

डाउनलोड
आमचे ऍप चालू

google play icon
app store icon
Back to top Back to top